Janikowo - informacje


12.961
mieszkańców Janikowa
6.363
mężczyzn
6.598
kobiet

1.789
w wieku przedprodukcyjnym

8.441
w wieku produkcyjnym

2.731
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

50
zawarto małżeństw

99
urodzeń

145
zgonów

-46
przyrost naturalny
miasto Janikowo
dochody

66.482.880
wydatki

67.362.624
struktura wydatków Janikowa

670.423
0,995%
Rolnictwo i łowiectwo

351.568
0,522%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

719.010
1,067%
Transport i łączność

5.302.226
7,871%
Administracja publiczna

15.129
0,022%
Turystyka

4.441.764
6,594%
Gospodarka mieszkaniowa

189.453
0,281%
Działalność usługowa

52.049
0,077%
Informatyka

83.712
0,124%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

377.905
0,561%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

299.721
0,445%
Obsługa długu publicznego

10.767
0,016%
Różne rozliczenia

16.914.972
25,110%
Oświata i wychowanie

790.892
1,174%
Ochrona zdrowia

5.301.620
7,870%
Pomoc społeczna

71.153
0,106%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

662.701
0,984%
Edukacyjna opieka wychowawcza

8.351.767
12,398%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.608.370
2,388%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.234.144
4,801%
Kultura fizyczna i sport

17.913.276
26,592%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-24 01:52
REKLAMA
pogoda Janikowo
8.8°C
wschód słońca: 05:38
zachód słońca: 18:08
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Janikowie

kiedy
2023-04-21 19:00
miejsce
Miejski Dom Kultury w Barcinie,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-21 18:00
miejsce
Dom Kultury w Strzelnie, Strzelno,...
wstęp biletowany